Martin Konečný

Členské příspěvky

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Gymnastická školička a přípravka

1x týdně – 3000 Kč

2x týdně – 5000 Kč

Závodníci (3xtýdně a více)

6300 Kč

Členské příspěvky jsou vždy placeny předem za pololetí.

——————————————————————————————————-

Platba členských příspěvků (září-leden):
ČÚ: 261137339/0300
VS: 2018
Zpráva pro příjemce:
příjmení, jméno, datum narození 2/2 (vzor: Novák, Jan 2.3.2011 2/2)