Informace o náhradních lekcích z důvodu COVID-19

Vážení rodiče,  
V tuto chvíli stále vyčkáváme, jak se situace dále vyvine, ale po konzultaci s MŠMT, ČUS, PTU, ČGF, NSA a vedením GYMPRY je situace v tuto chvíli následující:  
Bohužel k vyhlášení nouzového stavu a uzavření všech sportovišť došlo na základě vládního rozhodnutí, nikoliv ze strany GYMPRY a proto určitě členské příspěvky vracet v tuto chvíli nebudeme, resp. ani nesmíme. Nejen z toho důvodu, že platíte členské příspěvky, nikoliv platbu za jednotlivé lekce (jsme nezisková organizace), ale i my v tělocvičně musíme uhradit nájem a další s tím spojené náklady, které nám bohužel nikdo neodpustí a i když je hala zavřená, nájemné atd zůstává stejné jako za běžného provozu.
Až se vše vrátí do normálního režimu, budou si děti moci všechna zrušená cvičení nahradit v některých jiných lekcích. S trenéry navíc řešíme například i možnost příměstských táborů během prázdnin, kde by eventuálně náhrady šly také využít. Výjimečně (především dětem ze Strossmayerova náměstí) necháme možnost si lekce odchodit i v následujícím pololetí (ale pouze říjen – prosinec).
Část členských příspěvků bude možné vrátit pouze v případě, že by některý z výše uvedených orgánů poskytl dotaci, která by se týkala i našeho spolku a nahrazení vzniklých škod. V případě, že by k tomu došlo, bude částka za neodchozené lekce adekvátně rozdělena členům, dle platných předpisů dotace.  
Situace je i pro nás nečekaná a velmi náročná, ale pokusíme se ji co nejšetrněji ke všem členů vyřešit, ale momentálně jsou všechny další postupy velmi nejasné a podle všech nařízení musíme vyčkat, jak se situace definitivně vyvine, proto nám z Vaší strany postačí trpělivost, respekt, ohleduplnost a pochopení situace.

Děkujeme Vám.

Všechny nejasnosti prosím směřujte do mailu gympra@seznam.cz, nebo telefonicky 720308060  
GYMPRA TÝM

naši partneři:

za podpory: